ว่าถึง'น้ำมันพราย' ตอนที่ ๓

Last updated: 2 พ.ย. 2565  |  827 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ว่าถึง'น้ำมันพราย' ตอนที่ ๓

"น้ำมันพราย" สิ่งที่คนใช้มักจะไม่รู้ คนที่รู้มักไม่ใช้


มาว่ากันถึงน้ำมันพรายกันต่อ

สิ่งที่ซ่อนอยู่กับน้ำมันพรายจากการป้ายดีดจริงๆ ก็คือ......

การทำให้เกิดเคราะห์ หรือราศีและสง่าหมองลงไป โดยปรกติของการจะใช้

มนต์กระทำย่ำยีต่างๆ ให้เกิดผลกับคนผู้นั้น จะต้องส่งมนต์ให้เข้าไปถึงใน

ตัวเขาเสียก่อน เพราะไม่เช่นนั้นมนต์จะไม่เกิดผลใดๆ


การส่งมนต์กระทำย่ำยีต่างๆ ถ้าส่งไปไม่ถึงเป้าหมายแล้ว มนต์นั้นจะย้อย

เข้ามาหาผู้กระทำเสียเอง หรือที่เรียกว่า"ของเข้าตัว" นั่นล่ะ ซึ่งอันตราย

อย่างมาก เข้าทำนองหมองู ตายเพราะงู

ดังนั้นผู้ที่ริจะเล่นมนต์ ส่งมนต์กระทำย่ำยีใดๆ สิ่งแรกที่ควรจะเรียก และ

ควรจะรู้ ก็คือเบิกของป้องกัน ของที่รักษาร่างกายของคนผู้นั้นให้เป็น โดย

ส่วนใหญ่แม้คนคนที่ไม่ได้พกแขวนพระเครื่อง หรือเครื่องรางใดๆก็ตาม ก็

มักจะมีเกราะป้องกันขั้นแรกกันอยู่ทุกคน เกราะที่ว่าคือสิ่งที่เรียกว่า

"ราศี" หรือบ้างก็เรียกว่า "สง่าราศี" จะคือผลบุญหรือคุณงามความดี

ของคนผู้นั้นก็ตาม รวมๆสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสง่าราศี


การจะทำลายเกราะป้องกันขั้นต้น ก็คือการเบิกของรักษา ถ้าคนที่ศึกษา

อาคมกันอยู่บ้าง ก็น่าจะเข้าใจและรู้มนต์"มหาเบิก"

มนต์มหาเบิก คือมนต์ขั้นต้นที่ต้องกระทำ ก่อนจะกระทำย่ำยีจิตใจของผู้ใด

และก็ไม่ใช่ว่าจะเบิกกันได้ง่ายๆ จะใช้มนต์มหาเบิกได้ คนๆนั้นต้องสำเร็จและ

เรียนอาคมได้ลึกในระดับนึง

วิธีลัดสำหรับการเบิกหรือทำลายของรักษาของคนผู้นั้น ก็คือทำให้คนผู้นั้น

เกิดเคราะห์ วิธีทำให้เกิดเคราะห์ก็มีหลายอย่าง ซึ่งหนึ่งในวิธีทื่ว่าก็คือ

"การดีดหรือป้ายน้ำมันพราย"ใส่คนผู้นั้น ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้คนผู้นั้นเกิด

เคราะห์ หรือราศีหมองได้อย่างง่ายและรวดเร็วที่สุด เพราะปราณลบ และ

กลิ่นไอของคนตาย เป็นสิ่งที่เป็นเคราะห์และถือเป็นเสนียดสำหรับคนเล่น

ของ เรียนอาคมที่สุดแล้ว

เมื่อคนผู้นั้นเกิดเคราะห์แล้ว การจะใช้มนต์คาถากระทำย่ำยีใดๆ ให้คนผู้นั้น

ตกอยู่ในอำนาจผู้กระทำ ย่อมเป็นไปได้โดยง่าย การป้ายดีดน้ำมันพราย ก็

ไม่ใช่ว่าจะป้ายดีดกันอย่างเดียวแล้วติดเลย ต้องมาทำท่องมนต์ ทำพิธีการ

เรียกจิต หรือจะว่าทำเสน่ห์กันทีหลัง  การเอาน้ำมันพราย ไปป้ายดีดใส่คน

แล้วมานั่งรอเขามาหาเฉยๆ นั่นคือการเพ้อฝัน เพราะจริงๆแล้วจุดประสงค์

ของน้ำมันพรายที่ป้ายดีดนั้น คือการเบิกของคนรักษา หรือเรียกว่าทำลาย

เกราะป้องกันมนต์และอาคมของคนผู้นั้นนั่นเอง

ส่วนอิทธิคุณอย่างสูงสุดตามตำราของน้ำน้ำมันพรายนั้น จะอยู่ในน้ำมัน

พรายแบบแรก คือที่มาจากการลนศพหญิงสาวสวย หญิงสาวตายท้อง

กลม หรือแม่หม้ายเสน่ห์แรง สิ่งที่ซ่อนอยู่ในน้ำมันพรายแบบแรกก็คือสาร

ที่เรียกว่า"ฟีโรโมน" ก่อนนี้วิทยาศาสตร์และเคมียังไม่ก้าวหน้าเช่นปัจจุบัน

จึงไม่มีชื่อเรียก และไม่มีใครรู้จักสารนี้"สารฟีโรโมน" มีคุณสมบัติคือ ให้สิ่งมีชีวิตรู้สึกใจอ่อน ให้เกิดความรู้สึก

รักใคร่ หรืออยากปกป้อง อยู่ใกล้ๆของผู้ที่หลั่งสารนี้ สารฟีโรโมน จะไม่มี

กลิ่น แต่จะไปออกฤทธิ์ทางสมองโดยตรง

มีการวิจัยว่า สารฟีโรโมน จะมีมากในคนหน้าตาดี และกับหญิงสาวที่ตั้ง

ครรภ์ มีลูกเล็ก และในตัวเด็กเล็ก จึงสังเกตุว่าคนท้อง มีลูกอ่อนจะมี

อารมณ์อ่อนไหวเป็นพิเศษ และฟีโรโมน ไม่ได้มีแค่ในมนุษย์ แต่ยังมีในสัตว์

ที่มีลูกอ่อน สังเกตุว่าส่วนใหญ่ถ้าสัตว์มีลูกอ่อนจะไม่ค่อยโดนสัตว์อื่น

ทำร้าย หรือจะได้รับการปกป้องจากตัวอื่นๆในฝูง เหตุที่ทำไมคนเรารู้สึก

อ่อนโยนกับเด็ก และรู้สึกอยากจะเล่นกับลูกหมา ลูกแมว ไปโดยอัตโนมัติ

เหตุก็เพราะสารฟีโรโมนนี้เอง

การลนเอาน้ำมันพรายจากตำแหน่งต่างๆ คือ คาง หลังใบหู นม ล้วนแต่

เป็นตำแหน่งบริเวณต่อม ที่ร่างกายสร้างสารฟีโรโมนแล้วหลั่งออกมา น่า

สนใจตรงที่แม้วิทยาการสมัยก่อนจะล้าหลังกว่ายุคนี้ ศัพท์ทาง

วิทยาศาสตร์ต่างๆ ความรู้ทางกายวิภาคของมนุษย์ยังไม่แพร่หลายเช่น

ปัจจุบัน แต่คนโบราณท่านรู้ถึงสรรพคุณแห่งสารฟีโรโมน และตำแหน่งที่

เป็นต่อมขับสารต่างๆในร่างกายมนุษย์ ใครยังคิดว่าคนโบราณไม่ฉลาดเท่า

คนสมัยนี้ ก็ลองพิจารณาดูใหม่

แต่ทว่าฟีโรโมนที่ออกจากร่างกายมนุษย์ ไม่ได้คงทนอยู่ถาวรแต่อย่างใด

เมื่อมนุษย์เสียชีวิต ร่างกายหยุดการทำงานไปแล้ว ก็ไม่มีสารฟีโรโมนหลั่ง

ออกมาอีก และสารฟีโรโมนจากร่างกายมนุษย์ ก็จะมีผลอยู่ได้ราวๆเพียงแค่

๒ สัปดาห์เท่านั้น ก็จะเริ่มค่อยๆหมดฤทธิ์ลงไป

การที่จะไปลนน้ำมันพราย เอามาใช้ทางเสน่ห์แบบรุนแรง จึงต้องหาและ

ทำการลนหลังจากที่ศพเสียชีวิตไม่เกิน ๗ วันเท่านั้น และหลังจากได้น้ำมัน

พรายมาแล้ว ก็มีอานุภาพสำหรับใช้ทางเสน่ห์แบบรุนแรง (เพราะฤทธิ์แห่ง

สารฟีโรโมน) ไปอีกราวๆ ๑๔ วัน  หรือรวมๆแล้วการจะหาศพแล้วไปลน

น้ำมันพรายครั้งนึง จะใช้ได้ราวๆ ๑ เดือนไม่เกินจากนี้ ฉะนั้นน้ำมันพราย

แบบสรรพคุณครบถ้วนตามตำรา จึงเป็นที่หวงแหน และในปัจจุบัน

สูญหายไปแทบจะหมดแล้ว เพราะสภาพวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ไม่มีใครเก็บ

ศพฝังเอาไว้รอเผาเป็นเวลานานๆ ทุกวันนี้ทำการฌาปนกิจหลังเสียชีวิตใน

แทบจะทันที


ในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทย ถ้าเก็บไว้ก็ต้องเป็นบุคคลสำคัญ ที่มีการดูแล

รักษาอย่างดี ไม่ใช่แบบในอดีต

ดังนั้นแล้วในปัจจุบันนี้ ถามว่าสรรพคุณของน้ำมันพรายยังเป็นแบบเช่น

อดีตหรือไม่ ก็คงต้องทำลายความฝัน ทำลายจินตนาการของหลายๆคนว่า

น้ำมันพรายแบบสมัยก่อนไม่มีอีกแล้ว ที่มีฤทธิ์ทางเสน่ห์ในปัจจุบัน ก็เป็น

ไปด้วยอาถรรพ์บวกกับมนต์คาถา ต้องเป็นน้ำมันพรายที่ผ่านการปลุกเสก

ด้วยมนต์วิชา ถ้าเป็นน้ำมันพรายเพียวๆ ไม่ได้ผ่านพิธีกรรมใดๆมา มันก็แค่

น้ำเหลือง ของเหลว ไขมันต่างๆจากซากศพก็เท่านั้น ซึ่งน้ำมันที่ใช้แล้วคน

อื่นเกิดความรู้สึกเมตตา รักใคร่ หรือทำให้ผู้อื่นใจอ่อน ก็ไม่ได้จำกัดไว้เพียง

แค่น้ำมันพราย น้ำมันเสน่ห์ต่างๆ ก็ใช้เกิดผลได้เช่นเดียวกัน แต่หากคุณคิด

จะทำให้คนที่หมายปองตกอยู่ใต้มนต์ ก็ต้องใช้กันให้เป็น รู้ถึงวิธีเบิกของ

รักษาของคนผู้นั้น หรือทำให้ของรักษาของเขาเกิดช่อง พอที่จะเจาะมนต์

หรือของๆเราให้สู่เป้าหมายอย่างเต็มที่

ดังนั้นแล้ว ใครที่ยังติดอยู่ในความฝัน ในจินตนาการ ยังคงเสาะหาน้ำมัน

พราย หวังเอามาดีด มาป้าย แล้วจะได้เมีย ได้แฟน โดยไม่ต้องจีบ ก็คง

ต้องคิดพิจารณาดูใหม่ ใครอยากจะตื่นจากความฝัน มาเผชิญกับโลกแห่ง

ความเป็นจริง ก็หาอ่าน หาศึกษาเอาจากบทความทั้งหลายที่ผมเขียน เผย

แพร่เป็นวิทยาทานให้ไว้ ใครรับความจริงไม่ได้ อยากจะหลับฝันกันต่อไป

อันนั้นก็สิทธิ์ของคุณ ไม่เกี่ยวอะไรกับผม

แต่ลองคิดเอาดูครับ น้ำมันพราย(ที่ไม่ผ่านกรรมวิธี ไม่ผ่านพิธีกรรม ไม่

การผสมกับน้ำมันอื่นใดๆ) ก็คือน้ำเหลือง ไขมัน และของเหลวต่างๆจาก

ซากศพมนุษย์ การที่คุณจะเอามาทาตัวเองเป็นเวลาติดต่อกันหลายๆวัน

นอกจากจะทำให้ราศีหมอง ทำให้เกิดเคราะห์ เพราะอาถรรพ์และปราณลบ

กลิ่นไอของความตาย ทำไมคนใช่น้ำมันพราย ต่อให้ไม่โดนพรายกินตัว ก็มี

ปราณลบสะสมในตัว ทำให้ราศีหมอง ที่ว่าใช้แล้วหน้าดำ หน้าหมองคล้ำก็

เพราะสะสมพลังงานพวกนี้อยู่ในตัวมากเกินไป

ยิ่งพวกเอาไปผสมให้คนอื่นกิน เข้าสู่ร่างกายไป เกิดโรคติดเชื้อภายใน เกิด

อาการเจ็บป่วย ติดต่อไปเป็นเวลานานๆ ก็อันตรายถึงเสียชีวิต ผมเจอคนที่

ป่วยด้วยด้วยสาเหตุเพราะโดนคนเอาน้ำมันพรายให้กิน ที่ต้องทำการรักษา

ถอนพิษของน้ำมันพราย ที่ทรมานไม่ต่างจากการบำบัดยาเสพติด บางคน

เป็นบ้า บางคนสมองทำงานผิดปรกติไปทั้งชีวิต สาเหตุก็มาจากคนที่เล่น

ของอย่างไม่มีความรับผิดชอบ


คนเล่นของ คนเรียนอาคมแต่โบราณ จะเป็นคนที่ถือครู ถือข้อห้าม

ซึ่งข้อห้ามต่างๆ รวมๆแล้วก็คือไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น หรือทำร้าย

ผู้ใด พวกเล่นของแบบไม่มีความรับผิดชอบ นอกจากจะผิดข้อห้าม วิชาครู

แล้ว ยังต้องธรณีสารร้ายแรง อย่าแปลกในว่าท้ายที่สุด พวกนี้มันจะโดน

คว่ำบาตรจากแรงครู สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย สุดท้ายกลายเป้นโดนตัดขาด

จากไสยศาสตร์ แรงครู ให้เล่นของอะไรไม่ขึ้น ใช้วัตถุมงคลใดๆก็ไม่เกิดผล

อาถรรพ์จากธรณีสาร นี่ร้ายแรงมากนะครับ ซึ่งต่อให้ตายไปเกิดใหม่

อาถรรพ์จากธรณีสารก็ยังติดตัวต่อไป โดยที่เราเองก็ไม่รู้ หลายๆคนที่เล่น

ของไม่ขึ้น ใช้อะไรไม่เกินผล ส่วนใหญ่ก็สาเหตุแบบนี้แทบจะทุกคน

เขียนมายาวเหยียดทั้งหมดนี้ อ่านแล้วก็น่าจะทำให้รู้และเข้าใจในน้ำมัน

พรายอย่างถ่องแท้กันแล้ว ไม่ได้บอกว่า ไม่ควรจะไปข้องเกี่ยว หรือห้ามใช้

เพราะตัวผมเองก็ยังใช้พราย ในพิธีต่างๆ ยังใช้มวลสารพราย มาทำเป็น

วัตถุจัดสร้าง แต่ผมมใช้อย่างเข้าใจ และมีความรับผิดชอบ ทั้งต่อตัวเอง ผู้

อื่น และแม้แต่เจ้าของมวลสาร จิตวิญญาณต่างๆของภูติพราย ตั้งแต่ที่ผม

เล่นผีเลี้ยงพราย ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่ผมจะมีปัญหา ได้ผลกระทบในทาง

ลบจากสายพราย แต่คนที่เล่นมารุ่นเดียวกับผม บางคนโดนจนคางเหลือง

บางคนเข็ดขยาด ไม่เอาอีกแล้วสายพราย

ริจะเล่นของ ก็เล่นอย่างเข้าถึง เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ไสยศาสตร์ก็ไม่ต่างจากครอบครองระเบิด หรือาวุธปืน มีแล้วไม่รู้ วันนึงก็

สร้างความสูญเสียให้เราได้


                          สำนักฤษเวทย์ ไสยเวทย์วิทยาและมนตราอีสาน
                                                   ญาณวุฒิเทวัญ
                                             สมิงมนตรามหาเสน่ห์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้