ตั้งพานครู คนเล่นของไม่ขึ้นควรจะอ่าน......

Last updated: 18 เม.ย 2563  |  43700 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตั้งพานครู คนเล่นของไม่ขึ้นควรจะอ่าน......

ว่าถึงการตั้งพานครู หรือพานรับวัตถุมงคล เมื่อได้รับครั้งแรก บทความนี้นำบทความเก่าที่ผมเคยเขียนไว้นานพอสมควรแล้ว มาเรียบเรียงใหม่ เพื่อให้เข้าใจกันมากกว่าเดิม หลังอ่านจบแน่นอนว่าต้องมีคำถาม ดังนั้นเอามาตอบให้ก่อนจะเข้าสู่บทความ

คำถามสำคัญ : จำเป็นต้องตั้งพานครูหรือไม่?

คำตอบ:ในกรณีเครื่องรางของสำนักอื่นๆ ผมไม่ทราบ ให้ยึดเอาตามของที่สำนักนั้นๆกำหนดเป็นหลัก ไม่จำเป็นต้องยึดถือการปฎิบัติของผมเป็นมาตรฐาน เพราะขึ้นชื่อว่าไสยศาสตร์ ย่อมไม่มีมาตรฐาน ศิษย์คนละบ้าน อาจารย์คนละวัด บางสิ่ง บางอย่างย่อมต่างกันเป็นธรรมดา ไม่มีผิดถูก

แต่สำหรับของผม ถือเรื่องการตั้งพานรับวัตถุมงคลครั้งแรก เพราะพระเวทย์ พระมนต์ แรงครูนั้นเป็นของสูง ต้องทำการเชิญ และทำการต้อนรับ เพื่อที่ตัวเราเองนั้น จะได้รับพลังพระเวทย์พระมนต์ แรงครูเข้าถึงพลังนั้นอย่างเต็มที่

  หรือหากว่าคุณนั้นใช้เครื่องรางและวัตถุต่างๆ ได้เกิดผลอยู่แล้ว คุณเข้าถึงแรงครูได้ในระดับนึงแล้ว การตั้งพานครู แสดงว่าคุณนั้นได้ทำการบอกกล่าวบูชา ครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาเป็นประจำ การตั้งพานครูนี้ จึงไม่จำเป็นเท่าใดนัก

แต่หากคุณรู้สึกว่าตัวคุณนั้น ยังไม่เห็นผลสำเร็จหรือความเปลี่ยนแปลงอันใด จากการใช้วัตถุเครื่องราง จะลองทำตามวิธีที่ผมแนะก็ไม่มีอะไรเสียหาย

สรุปสั้นๆ ใครอยากตั้งก็ตั้ง ใครไม่อยากตั้งก็ไม่เป็นไรครับ

การตั้งพานรับวัตถุมงคล ผมแยกให้เป็นดังนี้

๑.แบบง่ายๆ และสะดวกที่สุด พวงมาลัย ๑ พวง

เทียนขาวเล็ก ๑๒ เล่ม(ถ้ามี)​ ๑๐ เล่มวางในพาน ๒ เล่มจุดตามภาพตัวอย่าง ถามว่าจำเป็นแค่ไหนในการจุดเทียน ก็ต้องบอกว่าจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเบื้องบน ท่านมองดูเราผ่านทางเปลวเทียน ส่วนใครหาเทียนไม่ได้ ก็พวงมาลัยอย่างเดียวก็พอ เทวดาคนธรรพ์ ท่านชอบของหอม การบูชาด้วยของหอมนั้น ดีที่สุดแล้ว
๒.แบบอีสานโบราณ ดอกไม้ขาว ๑๐ ดอก เทียนขาว ๑๒ เล่ม ๑๐ เล่มวางในพาน ๒ เล่มจุดเช่นแบบที่ ๑
๓.แบบเต็มสูตร ตั้งขัน ๕ เพื่อบูชาครูบาอาจารย์
แบบนี้ ถ้าใครสะดวกทำได้ ก็อยากให้ทำ เพราะเป็นการแสดงถึงความตั้งใจ เป็นการปฎิบัติบูชาครบถ้วน ทั้งกาย วาจา และใจ ไม่เพียงแค่เป็นการซื้อหาด้วยเงินเพียงอย่างเดียว

สิ่งที่ต้องใช้ในแบบที่ ๓ กรวย

๑.ใบตอง ๕ อัน

๒.ดอกไม้ขาวหรือเหลือง ๑๐ ดอก

๓.เทียนขาว ๑๐ เล่ม

๔.ธูป ๑๕ ดอก (บางคติก็ใส่ธูป ๑ ดอก เลือกเอาตามสะดวก ตามที่บอกแล้ว ไม่มีผิด ไม่มีถูก ขอแค่ตั้งใจทำ ดีทั้งหมด)

๕.หมากพลู(ถ้ามี)​๕ คำ ใส่ลงในกรวย ตรงนี้เอาตามสะดวก แต่ไหนๆทำทั้งทีก็ให้ครบสมบูรณ์ไปเลย

ในแบบที่ ๓ การตั้งขัน ๕ นี้ เป็นการบูชาแบบเต็มสูตร หากใครเล่นของ เครื่องรางวัตถุใดๆ ยังไม่เกิดผล ก็แนะนำอย่างยิ่งควรจะทำ

ส่วนใครที่กังวลว่ามันเป็นการรับขัน แบบร่างทรงองค์เทพอะไรหรือเปล่า ตอบตรงนี้ว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลย ขัน ๕ นี้ เป็นการบูชาครู และเป็นปริศนาธรรมในตัว

นั่นคือขัน ๕ แทน "ขันธ์ ๕" อันว่าร่างกายมนุษย์เราดำรงค์ด้วยขันธ์ ๕ นี้ ได้แก่

๑.รูปขันโธ คือร่างกายคนเรา

๒.เวทนาขันโธ คือ ความรู้สึก ทุกข์, สุข

๓.สัญญาขันโธ คือ ความจำได้หมายรู้ทั้งตาและใจ

๔.สังขารขันโธ คือ  เจตสิกที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นไป

๕.วิญญาณขันโธ คือ วิญญาณและดวงจิต

ทั้ง ๕ นี้เป็นหลักไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ดังนั้นปริศนาธรรมของขันธ์ ๕ ที่ครูบาอาจารย์ท่านให้ไว้ก็คือ ขันธ์ ๕ นี้ไม่ได้อยู่ที่ใคร แต่เกิดจากเหตุปัจจัย เมื่อเกิดจากเหตุปัจจัยย่อมไม่ใช่ตัวตน

ขันธ์ ๕ นี้จึงเป็นเพียงที่อาศัยอยู่ชั่วคราว ไม่นานก็แตกดับ เราควรจะหาทางหลุดพ้นจากวัฎฎสงสารแห่งขันธ์ ๕ เสีย

ในแต่ละกรายที่ใส่ลงไป ธูป ๓ แทนพระรัตนตรัย

เทียนลองเล่ม คือคุณบิดา-มารดา บางคติว่าเป็นสิ่งแทนแสง อันหมายถึงปัญญา ดอกไม้ แทนศีลและธรรม อันควรจะมีอยู่ในตัวเรา หมาก แทนคำสอนแห่งครูบาอาจารย์ บ้างก็ว่า แทนคาถา ๕ คำ นะโมพุทธายะ อันเป็นประธานคาถาทั้งปวงในโลกนี้

นั่นคือคติธรรมและปริศนาธรรมที่โบราณจารย์ท่านแฝงไว้ให้คิดอยากลึกล้ำ การตั้งขัน ๕ บูชา จึงไม่ใช่สิ่งงมงาย เหมือนที่พวกพุทโธเลี่ยนนั้นกล่าวหากัน
การตั้งขัน ๕ จึงเป็นการให้พิจารณาตัวเอง และบางคติก็ว่า หมายถึงให้ผู้ที่จะเล่นของถือวิชา เรียนอาคมใดๆ ตั้งอยู่ในศีล ๕ เป็นที่ตั้งอันดับแรก

การตั้งขัน ๕ จึงเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นก้าวแรกของการจะเป็นคนเล่นของ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแบบที่หลายๆคนคิดกันไป

ทั้ง ๓ แบบนี้ เลือกเอาตามสะดวกครับ ใครอยากทำแบบไหน เลือกเอา ไม่จำเป็นต้องวันพฤหัส วันไหนๆก็เป็นวันดีทุกวัน

หากใครที่ตั้งบูชาครูแล้ว ให้เอ่ยว่าคาถา

"ยมหัง ครูอาจาริยัง สรณังคโต อิมินา สักกาเรนะ

ตัง ครูอาจาริยัง อภิปูชยามิ"  ต่อด้วย ทุติยัมปิ, ตะติยัมปิ แล้วอธิษฐานบอกกล่าว ขอครูบาอาจารย์และบอกกล่าววัตถุมงคลชิ้นนั้นๆ ว่าอยากให้ช่วยเรื่องอะไร เท่านี้เป็นอันจบ ใครทำแล้วให้ลองสังเกตุการเปลี่ยนแปลง ผมรับประกันว่าถ้าใครทำแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในการใช้วัตถุมงคลแน่ๆ ส่วนใครที่ลังเลหรือสงสัย ว่าที่ผมกล่าวมามันจะจริงมั้ย?

ไม่ลองก็ไม่รู้ จริงหรือไม่คุณจะรู้ได้ด้วยตัวเอง

ส่งท้ายสำหรับผู้ที่ใช้วัตถุและมีวัตถุของสำนักนี้ในครอบครอบ ซึ่งผมถือวิชาทางอีสานเป็นหลัก

ขอมอบบทบูชาครูสายอีสานเป็นการเฉพาะ

คาถามีอยู่ว่า "ไชยยะไข ไชยยะจะโร ขอเชิญครูบาอาจารย์เจ้าร้อยเอ็ดเจ็ดประตู เห็นฮอยพ่อผู้ข้าก้มดู เห็นฮอยครูผู้ข้าก้มกราบ ครูอาบใต้ผู้ข้าบ่อไปอาบเหนือ" บทนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้เฉพาะผู้มีวัตถุของสำนัก  นอกเหนือจากนี้ไม่อนุญาต ผู้ใดไม่เข้าเงื่อนไขที่ผมกำหนดไว้ แล้วนำไปใช้ ขอให้ฉิบหาย

เล่นของวัตถุถือวิชาใดๆ อย่าได้ขึ้นและเกิดผล

เรียบเรียงใหม่ ยาวพอสมควร แต่อยากให้เข้าใจแบบละเอียด จะได้นำไปปฎิบัติกันอย่างถูกต้องครับ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้